Alla tvättar händerna

199 kr

Av Emma Frans

199 kr

Smart, insiktsfull, rolig, allvarlig och lagom skvallrig. Epidemiologen och vetenskapsjournalisten Emma Frans bok ”Alla tvättar händerna” är hennes personliga sammanfattning av pandemiåret 2020, ett år där hon ständigt besökte tevestudior och träffade andra forskare och på ett oväntat sätt kom att hamna mitt i debatten.

I ett dagboksliknande upplägg får vi följa henne och hennes kommentarer till det ständigt förändrande forskningsläget och hur det är att hamna i centrum för en allt hätskare debatt. Vi träffar på alla från Tommy Körberg (när han tillfrisknat från covid-19) till upprörda forskare och en kompis som på något sätt lyckats skaffa sig klamydia – trots förmaningarna om social distans.
Boken är underhållande och allvarlig och ger ett smått tragikomiskt perspektiv på hur svårt det är att förklara ett osäkert forskningsläge för allt mer upprörda människor, politiker och ledarskribenter som kräver starka och effektiva åtgärder mot någonting som inget riktigt vet hur det ska bekämpas – och vad som ens hjälper.
Den visar också hur vetenskap fungerar utifrån exempel som vi alla upplevt och kunnat följa i realtid.

Läs mer

Emma Frans

Emma Frans är doktor i epidemiologi. Hon är forskare vid Karolinska institutet och University of Oxford, dessutom vetenskapsskribent och har kallats en av de roligaste svenskarna på Twitter.

Av samma författare