Ärvda svar

219 kr

Av Ida Hult

219 kr

Hur kommer det sig att människor som inte måste, och inte egentligen vill, ändå väljer att tänka lika? Ärvda svar kväver våra organisationer och förpestar våra privatliv. Med skarp etnologisk blick berättar Ida Hult om hur och varför vi blivit ett folk som går på auto-pilot. Ska vi lyckas möta framtiden måste vi tänka om – och ska vi lyckas tänka om måste vi besegra våra ärvda svar.

Ida skriver en fascinerande bok om att ta tillbaka makten över sitt eget och unika tänkande. Om varför det är viktigt att vara människa och mänsklig på riktigt samt om att ha orden för att vara det. Hon fäster vår blick på strukturer vi börjat förhålla oss till som om de vore naturlagar. Hur vi förstärker dessa eller varför vi hela tiden krockar med dem. Vi känner att något är fel, men vi ignorerar det och går vidare. Det kommer denna bok att ändra på. Ida Hult ger dig en biljett rakt in i den speciella världen där våra drömmar om ett bättre sätt att göra saker på får fäste och tar dig sedan omtumlad och lycklig tillbaka, redo att göra verklighet av framtiden vi vill ha.

Foto: Peter Cederling

Ida Hult

Ida Hult är etnolog, strateg och tänkare, med en bakgrund som entreprenör och föreläsare. Hon har haft ledande roller på, och strategiska uppdrag för bland annat Ikea, If, Ericsson och Arla Foods och länge drivit frågor om nytänkande omvärldsanalys och framtidsfrågor. Hennes målsättning är att fler organisationer (och individer!) ska bli förkloka, fantasifulla och förberedda.