Beslut och beteenden : att förutsäga det oförutsägbara

229 kr

Av Richard Thaler

229 kr

Mottagare av ekonomipriset till Alfred Nobels minne 2017!

Tänk om allt du tror dig veta om ekonomi och mänskligt beteende är fel?

Tänk om det är så att vi människor undviker förluster till varje pris, även om en potentiell vinst finns som alternativ? Om vi är lättlurade och svarar på frågor beroende på hur de ställs? Om våra beteenden kan förändras bara vi får en liten knuff i någon riktning, en nudge? Om vi värderar pengar helt olika beroende på situation?

Professor Richard Thaler har ägnat sin enastående forskargärning åt att studera det faktum att vi inte är rationella varelser, vilket i princip alla ekonomiska teorier har utgått ifrån. Oavsett om det gäller att köpa en bostad eller avgörande politiska beslut är motiven bakom vårt handlande sällan logiska. Med denna vetskap kan vi förändra vårt sätt att se på oss själva, vår ekonomi och vårt samhälle.

Beslut och beteenden visar Thaler också hur det går att förutse även det oförutsägbara i människans beteende. Och hur vi själva kan fatta klokare beslut.

”Thaler har gjort det till sin livsgärning att minska gapet mellan teori och verklighet.”
– Financial Times

”Underhållande”
– The New York Times

”Mästerligt! Detta är ett standardverk för att förklara hur ekonomi och mänskligt beteende dansar med varandra.”
– Micael Dahlen, författare och professor

Läs mer

Richard Thaler

Richard Thaler är Ekonomipristagare till Alfred Nobels minne (2017) och professor vid University of Chicago. Han har varit banbrytande inom området beteendeekonomi, där ekonomi möter psykologi. Han har också publicerat många artiklar i framstående tidskrifter som American Economics Review, Journal of Finance, Journal of Political Economy och är en regelbunden skribent i kolumnen New York Times Economic View. År 2018 valdes han till National Academy of Sciences.

Thalers bok Beslut och beteenden (2016) kan ses som en underhållande introduktion till beteendeekonomi och en uppföljare till forskningskollegan Daniel Kahnemans hyllade Tänka, snabbt och långsamt.