Början på allt

259 kr

Av David Graeber och David Wengrow

259 kr

En ny historia om mänskligheten

David Graebers och David Wengrows storverk The Dawn of Everything kommer på svenska i höst med titeln Början på allt – En ny historia om mänskligheten. Det är en bok som i grunden förändrar vår förståelse för människans historia – och samtidigt presenterar visionära idéer om frihet och framtidens samhällen.

I generationer har vi betraktat människans avlägsna förfäder som barnsliga eller primitiva. Vi ser dem antingen som fria, jämlika och oskuldsfulla primater, eller som tjuvaktiga och krigiska bestar. Vi har fått lära oss att civilisationen bara kunde uppstå genom att vi gav upp vår ursprungliga frihet och tämjde våra barbariska instinkter.

Graeber och Wengrow visar oss att detta är fel. Det vi länge tagit för givna sanningar om människan har rötterna i 1700-talets konservativa motreaktion mot upplysningens kritik av det europeiska samhället. Ändå formar de fortfarande vår historiesyn, och leder till felslut om hur jordbruk, privat egendom, städer, demokrati, slaveri och vår civilisation egentligen uppstod.

Början på allt är ett verk med imponerande intellektuell spännvidd, präglat av nyfikenhet och övertygelsen om kraften i att våga förändra. Volante ger ut boken i översättning av Ulrika Junker Miranda i november 2022.

Sagt om boken

The Dawn of Everything är ett levande, ofta roligt och anarkistiskt projekt som vill vidga vår politiska fantasi genom att visa vilka oändliga möjligheter som människan stod inför i det avlägset förflutna. – Gideon Lewis-Kraus, New Yorker

The Dawn of Everythings ambition är inte mindre än att omkullkasta allt vi trodde oss veta om människans ursprung och utvecklingen av vårt moderna samhälle. – Jennifer Schuessler, New York Times

Det här är inte en bok, utan en intellektuell festmåltid. Det finns knappast ett kapitel som inte utmanar akademins ingrodda föreställningar. Den är djup, avslappnat ikonoklastisk, faktamässigt rigorös och njutbar att läsa. – Nassim Nicholas Taleb, professor i ekonomi och författare till globala bästsäljare som The Black Swan och Skin in the game.

En fascinerande bok som får oss att omvärdera människans förmågor och stoltaste stunder, liksom den påminner om vår tacksamhetsskuld till svunna kulturer och urfolkens bortglömda intellektuella. Boken är såväl utmanande som upplysande. – Noam Chomsky, professor emeritus i lingvistik vid MIT och ansedd som den moderna lingvistikens fader.

Foto: Kalpesh Lathigra

David Graeber

David Graeber var professor i antropologi vid London School of Economics och författare av de bästsäljande böckerna Debt och Bullshit Jobs. Han var erkänd som en ikonisk tänkare och politisk aktivist samt en av ledargestalterna inom Occupy Wall Street-rörelsen. David Graeber avled den 2 september 2020.

Foto: Antonio Olmos

David Wengrow

David Wengrow är professor i arkeologi vid University College London samt gästprofessor vid New York University. Han är författare till ett flertal böcker som utforskar den mänskliga civilisationen och bedriver arkeologiska utgrävningar i såväl Västafrika som Mellanöstern.