Brottsplats: Skolan

219 kr

Av Vesna Prekopic

219 kr

Vittnesmål från en pågående kris

Brottsplats: Skolan är en berättelse om misslyckande.

Dels Vesna Prekopics eget. Efter mer än ett decenniums framgångsrikt arbete som lärare och skolledare, fick hon möjlighet att som rektor själv ta över en nystartad skola. Fylld av idealism och visioner mötte hon barnen och deras föräldrar. Mindre än ett år senare – hotad och spottad på av sina elever, på gränsen till utbrändhet på grund av övermäktig arbetsbelastning – bedömde hennes chefer att det var för farligt för henne att jobba kvar på skolan.

I de erfarenheter som Vesna Prekopic gjorde finns en större berättelse. För Brottsplats: Skolan handlar inte minst om samhällets misslyckande.

Nästan varannan elev i årskurs nio uppger numera att de utsatts för stöld, våld, hot, rån eller sexualbrott – samtidigt har hoten och våldet mot lärare och rektorer exploderat. Sedan 2012 har antalet anmälningar till Arbetsmiljöverket mer än fördubblats. Den institution som har ansvar för att ge våra barn utbildning och trygghet, är idag den vanligaste brottsplatsen i Sverige vad gäller misshandel och sexuella kränkningar.

Hur kunde det gå så fel? I Brottsplats: Skolan möter Vesna Prekopic lärare, elever, föräldrar, skolledare, forskare och politiker. Hennes undersökning tecknar en bild av hur världens viktigaste arbetsplats blev en av de farligaste – men leder också fram till en tanke om vad vi kan göra åt det.

Foto: Louise Helmfrid

Vesna Prekopic

Vesna Prekopic är utbildad gymnasielärare och rektor, och arbetade under 15 år i skolväsendet. Idag är hon verksam som journalist och kritiker i bland annat Dagens Nyheter. Tillsammans med Beata Hansson har hon tidigare skrivit reportageboken Papporna, sönerna, våldet.