259 kr

Därför är ojämlikheten viktig

289 kr 259 kr

Av Jesper Roine

289 kr 259 kr

Om rika, fattiga och alla däremellan

Hur kommer det sig att vi blev rika? Varför är somliga fattiga? Ökar den globala ojämlikheten? Kan ojämlikheten vara bra och vad händer egentligen med vår ekonomi den dag robotarna tar över?

Det här är boken om frågan politikerna älskar att bråka om vare sig det gäller lön baserat på kön eller direktörernas jätteutdelningar. Dels för att de inte förstår varandra, dels för att de ibland inte förstår frågorna över huvud taget.

Jesper Roine är en av världens ledande ojämlikhetsforskare och menar att ojämlikhetsfrågorna må vara komplicerade, men de är också avgörande för att hantera alltifrån bostadslånen till vår brinnande planet. Den här boken är kort sagt viktigare och roligare än du tror.

Jesper Roine

Jesper Roine är docent i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Hans forskning är inriktad på politisk ekonomi, inkomst- och förmögenhetsfördelning samt långsiktig ekonomisk utveckling. Jesper Roine är en av grundarna till bloggen Ekonomistas, där svenska nationalekonomer skriver om samhällsutveckling, politik och vetenskap.

Tillsammans med forskaren Daniel Waldenström har Jesper Roine varit den som bidragit med svenska data till Thomas Pikettys The World Top Incomes Database, där mycket av det empiriska materialet till Capital in the Twenty-First Century kommer ifrån. 2014 skrev Jesper Roine boken Kapitalet i det 21:a århundradet av Thomas Piketty – sammanfattning och svenskt perspektiv, i vilken han tillgängligt förklarar Pikettys forskning, resonemang och förslag till åtgärder. Samtidigt placeras Pikettys bok i en svensk kontext och Roine analyserar vad hans resultat och teorier betyder för Sverige.

Av samma författare