Den stora humleresan

179 kr

Av Dave Goulson

179 kr

Efter böckerna Galen i humlor och Galen i insekter ger han sig här ut på en världsomspännande resa i forskningens och det egna brinnande intressets namn. Humlornas öde kan berätta för oss både om naturens oerhörda motståndskraft och om det hot som människan med sin stora påverkan på miljön och klimatet utgör.

Följ med på Den stora humleresan – surret omkring dig kommer aldrig mer att bli sig likt.

Dave Goulson

Dave Goulson är professor i biologi vid University of Sussex. Han har alltid varit besatt av naturen – från barndomens insekts- och växtsamlande till vuxenlivets banbrytande forskning om humlans hemligheter och envisa kamp för artens överlevnad. Goulson är grundare av Bumblebee Conservation Trust, en organisation som jobbar för humlans miljö och överlevnad. Han har skrivit flera högt uppskattade böcker om insekterna och hur viktiga de är för oss.

Av samma författare