Det smarta landet

199 kr

199 kr

Perspektiv på ett hållbart Sverige

En bok om potentialen i våra naturtillgångar, om smarta livsstilsval och om människors behov och drömmar. Och om hur varje beslut vi tar kan föra oss i rätt riktning: De smarta vardagsbesluten, som att köpa svenska livsmedel. De smarta samhällsbesluten, som på verkar politiker och företagsledare att ta modiga och hållbara steg.

Ny kunskap och tekniska innovationer förändrar vårt sätt att leva till det bättre, om vi gör rätt. Här början resan mot det smarta landet.

Medverkande:

 • Bodil Jönsson
 • Emilia Astrenius Widerström
 • Johan Kylenstierna
 • Marie Wickberg
 • Elisabeth Thand Ringqvist
 • Ashkan Fardost
 • Helena Paulsson
 • Jerry Engström
 • Johan Ljungquist
 • Tomas Mörtsell
 • Clara Lidström
 • Per Ödling
 • Carl Jan Granqvist