DöBra kortlek

120 kr

120 kr

Denna intervju med Olav Lindqvist, ledare av DöBra-programmet vid Karolinska Institutet, publicerades 31/1 2018:
”Döendet är först och främst individuellt”

Lena använde kortleken med sin döende far:
”Vi visste båda att han skulle dö”

DöBra Kortleken är ett verktyg som hjälper till att reflektera kring och samtala om frågan ”Vad är viktigt i livets slutskede?”

Kortleken innehåller 37 påståenden om sådant som kan vara viktigt för en i livets slutskede, som t.ex. ”att vara fri från smärta”, ”att ha ordning på min ekonomi” och ”att ha mina närmaste kring mig”. Det finns även möjlighet att lägga till egna alternativ om man tycker att något saknas bland de förtryckta påståendena. Kortleken kan vara till hjälp för reflektion och samtal med andra, exempelvis närstående eller vård- och omsorgspersonal, om vilka aspekter kring livets slut som är viktiga för en.

Kortleken, som utvecklats av intresseorganisationen Coda Alliance i USA, har översatts och anpassats till svenska förhållanden inom
forskningsprogrammet DöBra vid Karolinska Institutet och Umeå Universitet.