Drivkraft – Den överraskande sanningen om vad som motiverar oss

219 kr

Av Daniel Pink

219 kr

Om motivation och hur företag gör fel när de försöker skapa inspiration bland medarbetarna genom att lova dem mer pengar. Detta fungerade hyggligt bra i industrisamhället där man, i viss mån, kunde höja kvalitet och produktivitet genom att lova belöningar för ett monotont tempoarbete. Men nu, när huvuddelen av arbetsstyrkan är kunskapsarbetare och ägnar sin tid åt kreativt arbete är det annorlunda. Människors motivation kommer alltmer inifrån och att erbjuda pengar kan förvånande nog ge minskad motivation. Pink avslöjar hemligheten med hög prestation och arbetsglädje i dagens verklighet: ett djupt mänskligt behov att självständigt få styra över sitt eget liv, en önskan att lära sig nya verktyg och att bli bättre på något som känns meningsfullt. Vi vill utföra vårt arbete för att skapa något som är större än vi själva. Dessa rön har funnits tillgängliga i mer än ett sekel och Pink redogör för experiment och undersökningar som bevisar tesen. Det som förefaller mest egendomligt och som mystifierar författaren är att så få företag använder kunskapen. De verkar slentrianmässigt fortsätta med det som fungerade något så när för flera decennier sedan. Och det har blivit helt accepterat att dela ut tantiem och bonus i onödan till ledande befattningshavare som egentligen är självmotiverande eller borde var det. Vilken värld öppnar sig inte för dem som verkligen vill förstå vad som gäller och som kan inrätta sig efter att rekrytera talanger och sedan skapa utrymme för dem att motivera sig själva? Drivkraft bär på många spännande idéer en unik bok som förändrar hur du tänker och påverkar hur du lever. OM FÖRFATTAREN: Daniel Pink är författare till flera utmanande, bästsäljande böcker om det ständigt föränderliga arbetslivet – En helt ny värld eller varför framtiden tillhör van Gogh, Goethe och Sokrates, The Adventures of Johnny Bunko: The Last Career Guide You ll Ever Need, och Free Agent Nation: The Future of Working for Yourself. Pink har arbetat inom regering och politik bl. a som talskrivare åt vicepresident Al Gore. Han har en doktorsgrad från Yale Law School, men säger sig vara glad att han aldrig har arbetat som jurist. Daniel bor i Washington, DC med sin fru och deras tre barn.

Daniel Pink

Daniel Pink är doktor i juridik från Yale Law School och författare till flera framgångsrika böcker, bland annat Drivkraft och Det är mänskligt att sälja. Pink har arbetat inom regering och politik i USA, bland annat som talskrivare åt dåvarande vicepresident Al Gore. Han skriver flitigt för New York Times, Harvard Business Review, Fast Company, och Wired.

Av samma författare