Framtidens jobb

219 kr

Av Stefan Fölster

219 kr

Vi står inför vad som skulle kunna kallas den fjärde industriella revolutionen. I takt med den teknologiska utvecklingen efterfrågas ständigt nya färdigheter och ny expertis pa arbetsmarknaden. Vad händer när artificiell intelligens, robotteknik, 3-d printing och internet of things fundamentalt förändrar hur vi ser på arbetskraft, kunskap och erfarenheter? Och vilka företag, grupper och individer har möjlighet och kompetens att kunna navigera sig fram i detta nya landskap? Framtidens jobb går grundligt igenom hur arbetslivet pa verkas av dessa enorma förändringar genom att teckna en bild av hur den nära framtiden troligen kommer se ut. Vilka trender ser vi redan nu? Vilka är visionerna? Lösningarna? I allt från produktion och transport till hälsa och ledarskap ges ledtrådar till hur våra liv kommer att se ut, men också vilka som kommer att vara vinnarna och förlorarna. Och inte minst hur du framtidssäkrar ditt eget arbetsliv.

Läs mer