Frihet & Co : ge dina arbetare frihet och låt dem förbättra produktiviteten, lönsamheten och växtkraften

199 kr

Av Brian M. Carney och Isaac Getz

199 kr

Det fungerar! Släpp taget och börja lita på medarbetarna. En kultur präglad av frihet för medarbetarna att fatta sina egna beslut ger fantastisk avkastning. Boken avslöjar hemligheterna bakom den framgångsrika affärsmodellen det handlar om tillit och avsaknad av hierarkier som gör att medarbetarna upplever frihet.

De ledare för europeiska och amerikanska företag som presenteras har skapat mirakel i sina organisationer, ofta utifrån något miserabla förutsättningar.

När ledare lyssnar på medarbetarna istället för att utfärda order om vad som skall göras, när de behandlar dem som jämbördiga och när de inte begränsar den information som förr endast sipprade ner till dem, har verksamheterna höjt produktivitet, lönsamhet och tillfredsställelse. Både för medarbetarna och för företagets kunder.