Håll drömmen vid liv – Människor i väntan på ledarskap

199 kr

Av Michael Pieschewski

199 kr

När vi spenderar så mycket av vår vakna tid på arbetet som vi gör är det då inte rimligt att kräva möjligheten att få njuta av framgång och uppskattning. Drömmen om framgång delas av de allra flesta men sällan möter vi chefer och ledare som ser medarbetarnas framgång som sitt uppdrag. Det finns ingen viktigare uppgift än att odla hopp i sina organisationer, framhålls i boken Håll drömmen vid liv. Människan lever av och får energi genom hopp. Michael Pieschewski öser ur sin egen källa av exempel och personligheter som ökar vår förståelse för ledarskapets ansvar och möjligheter. Boken talar till oss genom ett unikt samspel mellan korta texter och fantasieggande bilder. Sannolikt kommer många läsare att vilja ge boken som present till sina chefer i hopp om att de förstår vinken. Men en av poängerna i boken är att också medarbetarna har ansvar för ledarskapet. Det är som om författaren skulle vilja säga: Att utveckla ledarskapet i våra organisationer är för viktigt för att överlåtas till ledarna . Michael Pieschewski har aldrig varit chef eller ledare men som underställd har han observerat och noga reflekterat över ledarskapets uppdrag och utmaningar. Under hela sitt yrkesliv har han arbetat i projektform och därför mött fler spännande, duktiga ledare och medarbetare än de allra flesta. De projekt han medverkat i har präglats av utmaningar och seriösa krav på förändring. Hans grundtro är att om medarbetare får chansen att göra ett bra jobb så blir det bra. Michael anser att han har talang för att tränga bakom orden på en affärsidé eller strategi och göra den begriplig för de många människorna . På så sätt skapas en möjlighet för ett bra genomförande. När han nu samlar ihop sina observationer och tankar blir det en bok som varit på väg sedan 1998 då han först mötte den stora frågan vad är det som skänker energi åt människorna? . Så började han få grepp om vad medarbetarna betyder för ledarskapet.