Klick : plötsligt händer det

199 kr

Av Frans Johansson

199 kr

Tur spelar en långt större roll i ditt arbete än vad de flesta brukar medge. Man vill ju gärna tro att framgång kan styras av kraftfulla och framsynta ledare. Inte så.

Börja med att ifrågasätta den förhärskande idén att det räcker med god planering, analys och strategi för att nå framgång i affärslivet. Kanske skulle du våga lita på din erfarenhet; framgång i affärer har mer att göra med tursamma händelser och slumpmässighet.

Att träna 10 000 timmar är lösningen för framgång på områden där reglerna inte förändras – i sport eller musik t.ex. Men inte i affärslivet. Där kan du ena dagen vara upphöjd till mästarnas mästare bara för att en kort tid senare hamna på näringslivets sophög när omvärlden och reglerna plötsligt ändrades. Fråga Nokias ledning.

Frans Johansson ger tre goda råd om hur du kan hjälpa slumpen på traven:

Acceptera att världen är oförutsägbar och att lyckliga omständigheter fäller utslaget snarare än eleganta planer.

Fortsätt att göra försök, om och om igen. Entreprenörer chansar och prövar saker, gång på gång, tills de finner guld.

Håll koll på överraskningar. En överraskning är något oförutsett eller oplanerat. De har ofta värdefullt innehåll och bör omhuldas och studeras.