Klimatsynda! Så räddar vi planeten med lust, lättja, girighet, vrede, avund, högmod & frosseri

189 kr

Av Mattias Goldmann

189 kr

Till boken finns en studiehandledning, fri att ladda ner och använda!

”Byt inte livsstil för att rädda klimatet, rädda klimatet för att bevara din livsstil. Klockan tickar, vi måste ändra angreppssätt. Vi kan inte längre förlita oss på dygdighet och altruism. Nu hejdar vi klimatförändringarna genom att plocka fram de sju klassiska dödssynderna. Begår vi dem alla, kan vi rädda klimatet!”

Mattias Goldmann har utnämnts till Mäktigast i Hållbarhetssverige och är en av landets mest inflytelserika klimatprofiler. Under alla år av opinionsbildning har han och andra klimatdebattörer fokuserat på uppoffringar och försakelser, att ”vi måste byta livsstil för att rädda klimatet”. Därmed har de hela tiden skickat en signal att det som är ohållbart och dåligt för klimatet egentligen är roligare och mer attraktivt. Den signalen – menar Mattias Goldmann – är det dags skrota. För det är ju trots allt mänskligt att lusta och synda …

Mattias Goldmann går dödssynd för dödssynd igenom de skarpaste argumenten, de bästa exemplen på lyckade hållbarhetsprojekt från runtom i världen och de roligaste utmaningarna vi alla kan ta oss an för att tillsammans ställa om en gång för alla. Detta är en bok som är lika angelägen och användbar för privatpersoner som företag och organisationer från lokal till global nivå.

Foto: Johan Strindberg

Mattias Goldmann

Mattias Goldmann är global hållbarhetschef på Sweco och en av Sveriges mest profilerade debattörer och inspiratörer inom klimatområdet. Han var under många år chef för den gröna tankesmedjan Fores och har flera gånger korats till Mäktigast i Hållbarhetssverige. Få svenskar har en så länge och så hängivet argumenterat för en omställning till ett hållbart samhälle. Nu har han tänkt om och presenterar en ny strategi – en optimistisk syndig tankemodell för att vi en gång för alla ska klara det stora målet: att rädda klimatet.