Komplexitet : Enklare navigerat, bättre hanterat: så driver du utveckling i komplexa system

229 kr

OBS! Första upplagan slutsåld, tilltryck kommer in 1 november!

Att navigera i komplexitet, och att driva utveckling i komplexa system, känns ofta som att ha landat i en helt ny värld utan tillgång till en karta. Den här boken riktar sig till dig som i ditt yrkesliv behöver förstå vad komplexitet är och veta hur du på bästa sätt tar dig framåt när uppgifterna som ska lösas är just — komplexa. Men vad är egentligen komplexitet? Vi använder gärna detta ord när vi tycker att något är svårt, kanske rent av omöjligt. I denna bok visar Klara Palmberg Broryd hur vi skiljer på vad som är enkelt, komplicerat eller komplext. På ett pedagogiskt sätt lär vi oss att hantera det enkla och komplicerade var för sig så att vi får tid och energi att hantera det komplexa på rätt sätt.

Läs mer

Foto: Niklas Nyman