Kosmiskt pussel : försöken att förstå universum (pocket)

89 kr

Av Joanna Rose

89 kr

De senaste decenniernas revolutionerande upptäckter om universum har lämnat oss med nya frågor, kanske fler frågor än svar.

En dag för ungefär tjugo år sedan upptäckte forskarna helt oväntat att någonting sträckte ut rymden och fick den att expandera i allt snabbare takt. Detta något kom att kallas mörk energi. Ingen vet vad det är – mörk energi är ytterligare en okänd bit i det stora kosmiska pusslet.

De senaste decennierna har varit kosmologins guldålder. Samtidigt har utforskningen av universum lett till fler och större gåtor. Hur ska vetenskapen förstå och sätta ihop de nya upptäckterna till en sammanhängande bild av varifrån vi kommer och vart vi är på väg – en modern kosmologi?

I Kosmiskt pussel tar sig Joanna Rose an de nya rönen. Hon berättar också de fascinerande historierna om hur upptäckterna gick till och om gamla och nya strider och konflikter som uppstått i forskarvärlden. Resultatet är en fascinerande och allmänbildande bok om både det vi vet och det vi vet att vi inte vet.

”Utöver grundläggande frågeställningar kring veten­skapens möjligheter erbjuder Roses bok en både tillgänglig och ytterst kunnig genomgång av de mest centrala problemen och resultaten inom fysiken idag. Mörk materia och mörk energi, svarta hål, Higgspartikeln, multiversumhypotesen och den antropiska principen passerar revy, liksom försöken att foga samman fysikens två mest framgångsrika, men inbördes oförenliga, teorier, kvantmekanik och allmän relativitetsteori, till en enda, all­omfattande teori. En sorts standardexposé över den moderna fysikens olösta mysterier, kanske, men som sådan ovanligt väl framställd; delar av den i korthet, andra något mer fylligt.”

— Helena Granström, SvD/Under strecket

Joanna Rose

Joanna Rose är vetenskapsjournalist. Hon har sedan 1987 följt den moderna utforskningen av universum, bland annat som med arbetare på vetenskapsredaktionen i P1 och som mångårig redaktör på den ansedda tidskriften Forskning & Framsteg. Hon har också i flera år varit producent och samtalsledare för Filosofiska rummet i P1.