Moderna tider 4.0 : Från kugge i maskineriet till vinnare bland algoritmerna

189 kr

Av Jonas Grafström

189 kr

I den klassiska filmen Moderna tider står Chaplins lille luffare vid löpande bandet och drar åt muttrar i vansinnestakt. När en ny maskin ökar bandets fart ytterligare tappar luffaren fattningen och löper amok i fabriken. Om förändringens vindar blåste på 1920-talet så blåser de ännu, hundra år senare. Men vindbyarna är nu kraftigare än i någon storm vi hittills sett.

VI HAR VARIT HÄR FÖRUT –
OCH VI HAR ALDRIG SETT NÅGOT LIKNANDE.

Vi är många som närmar oss ett vägval: antingen kan vi börja på en yrkesväg som leder till guld och gröna skogar, eller fortsätta trampa en allt smalare och allt mer eftersatt stig. Den här boken vänder sig till dig som är nyfiken på vad det är som förändras i Sverige och världen idag, vad vi kan lära oss av historiska omställningar och vilka branscher som kan påverkas, blomstra eller dö.

Historien visar att oavsett om det är teknologisk utveckling eller oförutsedda globala händelser som orsakar branschförändringar är en sak klar: förändringarna sker snabbt. Många kommer inte hinna med tåget. Det här är guiden till framtidens yrken för dig som inte vill bli kvar på perrongen.

Kan Skalman, Karl Marx och South Park lära oss något om vad som händer på arbetsmarknaden nu? Och vad blir egentligen konsekvenserna när robotar städar, fixar pizzadegen samt sköter den finansiella marknaden och artificiell intelligens tänker snabbare och kör bil bättre än vi? Försvinner verkligen jobb eller är det i själva verket yrken som förändras?

Jonas Grafström

Fil. dr Jonas Grafström är forskare inom nationalekonomi på Ratio samt Luleå tekniska universitet. Hans forskning sker i brytpunkten mellan miljöekonomi och miljöteknik och han har även studerat hur digitalisering och teknikskiften påverkar arbetsmarknaden. Vid sidan av forskningen är Jonas Grafström uppskattad föreläsare som drivs av att sprida sina och andras forskningsresultat på ett populärvetenskapligt och lättbegripligt sätt. 2018 utsåg tidningen Aktuell Hållbarhet Jonas till en av Sveriges unga hållbarhetstalanger.