Naturlagen

229 kr

Av Henrik Hallgren och Pella Thiel

229 kr

Hur skulle det se ut om naturen hade egna rättigheter? Om berg, hav, floder och skogar betraktades som juridiska subjekt på liknande sätt som människan? 

Naturlagen tar ett helt nytt grepp om klimatfrågan och vår planet. I boken argumenterar författarna Pella Thiel och Henrik Hallgren för naturen som rättssubjekt och visar hur idén radikalt utmanar gamla föreställningar om hur världen ser ut, vilka vi människor är och vad utveckling innebär. Författarna visar hur lagar och domstolar skulle kunna arbeta om naturen hade rättigheter och hur dessa rättigheter skulle kunna fungera som en bro mellan det samhällssystem vi har idag och en helt ny världsbild.

Naturlagen behandlar den stundande ekologiska krisen som en existentiell kris som ger oss möjlighet att skapa en ny vision för den västerländska civilisationens utveckling.

Henrik Hallgren och Pella Thiel. Foto Severus Tenenbaum
Läs mer

Foto: Severus Tenenbaum

Foto: Severus Tenenbaum