Öppen/Sluten

199 kr

Av Johan Norberg

199 kr

Författaren, debattören och idéhistorikern Johan Norberg är äntligen tillbaka med en ny bok. Nu tar han ett större, mer historiskt grepp om sin eviga tro på de framsteg mänskligheten – trots alla olyckskorpar – gör. Han sällar sig här till en klassisk, anglosaxisk tradition,  ger oss en tankeväckande bild av framstegens historia och undersöker den eviga striden mellan öppenhet och slutenhet.

Öppen/Sluten visar Johan Norberg med hjälp av exempel ur mänsklighetens historia på vår inbyggda dubbelnatur: hur människan å ena sidan är ett samarbetsdjur som genom öppet kunskapsutbyte nått långt större framsteg än någon annan art, samtidigt som vi gång på gång har fallit för frestelsen att använda vår utveckling för att rasera vad som har byggts upp och gång på gång sluta oss. Från stenålderns jägar-samlarsamhällen via de stora civilisationerna till dagens amerikansk-kinesiska relationer, berättar Johan Norberg om vår eviga längtan efter samarbete och tillhörighet – och våra inneboende destruktiva krafter. Mäktiga imperier har alltid börjat krackelera så fort de gått in i perioder av slutenhet mot sin omvärld. Eller som den brittiske historikern Arnold Toynbee formulerade det: civilisationer dör på grund av självmord, inte mord.

Öppen/Sluten är ett i grunden passionerat, inspirerande och väl underbyggt försvarstal för öppenheten. Den förklarar insiktsfullt varför människan ofta räds öppenhet, och leder sedan briljant i bevis hur kampen för en öppen värld – med möten, handel, kunskaps- och idéutbyten – är viktigare nu än någonsin, i tider när människor och stater åter börjar sluta sig.

Johan Norberg

Johan Norberg är författare, dokumentärfilmare och idéhistoriker. Han är också en ofta anlitad föreläsare inom områden som entreprenörskap, megatrender och globalisering.

Johan Norberg har skrivit femton böcker om många olika områden – från global ekonomi till lyckoforskning. Hans böcker har nått en global publik och översatts till över 25 språk.

Av samma författare