Orkidéer och maskrosbarn

199 kr

Av W Thomas Boyce

199 kr

Vad kännetecknar orkidébarn? Varför är de känsligare än de motståndskraftiga maskrosbarnen? Och hur kan de blomstra – rentav nå längst av alla?

I denna bok tecknar W. Thomas Boyce bilden av två personlighetstyper – de välkända maskrosbarnen, som frodas trots svåra omständigheter, och orkidébarnen, som kräver rätt hjälp och stöd för att slå ut i blom. Förklaringen till deras olika behov finns inte i arv eller miljö, utan i ett invecklat samspel mellan genetiska förutsättningar och omvärldens bemötande.

Orkidéer och maskrosbarn ger läsaren nycklar till både orkidéernas och maskrosornas utveckling. Med vetenskaplig grund och tydliga råd är boken ett stöd för alla som möter barn – både som föräldrar och som yrkesmänniskor.

W Thomas Boyce

Professor i pediatrik och psykiatri, och chef för Division of Developmental Behavioral Pediatrics vid University of California, San Francisco. Hans forskning undersöker samspelet mellan neurobiologiska och psykologiska faktorer i barns utveckling.