Psykologisk trygghet (signerad)

269 kr

269 kr

Akrobater i en trapets kan bara skapa magi tillsammans om de vet att någon tar emot.

En modig, nytänkande och kreativ arbetsplats utmärks av psykologisk trygghet. 

I den första svenska boken om vad psykologisk trygghet är och hur det skapas, beskriver Louise Bringselius psykologisk trygghet, men också vilka effekter det får när det finns, och när det saknas.

I boken varvar Louise internationell forskning med en mängd handfasta tips på hur organisationer och individer kan bidra till att öka den psykologiska tryggheten och undvika att hamna i fällor som låter tystnadskulturer få fäste.

Boken är skriven både för dig som är medarbetare och som är chef.

Detta är en begränsad utgåva signerad av författaren Louise Bringselius.