Psykologisk trygghet

269 kr

Av Louise Bringselius

269 kr

OBS! Förhandsbokning! Boken släpps i oktober 2023.

Akrobater i en trapets kan bara skapa magi tillsammans
om de vet att någon tar emot

Så skapas en modig och kreativ arbetsplats.

Framgångsrika team och organisationer utmärks av ett klimat med psykologisk trygghet. Ett klimat som välkomnar den som utmanar och kommer med nya idéer eller perspektiv. En arbetsplats där alla vågar berätta om misstag, lyssna till sitt omdöme och ta initiativ till förbättringar.

I denna första svenska bok om psykologisk trygghet beskriver Louise Bringselius vad det är och vilka effekter det får – när det finns och när det saknas.

I boken varvar hon internationell forskning med en mängd handfasta tips på hur organisationer och individer kan bidra till att öka den psykologiska tryggheten och undvika en tystnadskultur.

Boken är både för dig som är anställd och chef.

Du som anställd kan du ställa dig frågor som:

 • Håller du med alla andra på jobbet för att det är lättast så, även om du tycker annorlunda? Eller för att det ändå aldrig händer något?
 • Kan du be om hjälp på jobbet när du gjort ett misstag utan att bli utskälld?
 • Hur kan du din arbetsplats bli bättre?

Och du som chef:

 • Undrar du varför dina medarbetare inte engagerar sig mer i arbetet?
 • Upplever du att dina medarbetare bara sätter sig på tvären och inte följer de riktlinjer du satt upp?
 • Hur kan misstag fungera som erfarenheter för lärande? Och med gott samvete citera Ingvar Kamprad: ”Att göra fel är den handlingskraftiges privilegium.”

Utvalda kapitelrubriker i boken:

 • Vinsterna med psykologisk trygghet
 • Tystnadskulturen och omdömet
 • Tala om misstag utan att leta syndabockar
 • Att hantera misstag konstruktivt
 • Avfärda aldrig kritik lättvindigt
 • Rekrytera och belöna visselblåsare
 • Skilj mellan handling och person
 • De små gesternas betydelse
 • Visa tillit och ge handlingsutrymme
 • Att sätta gränser
 • Att acceptera olika uppfattningar
 • Var vaksam på tävlingstänkande
 • Fokusera på lärande och stöd
 • Tala öppet om dilemman
 • Coachande och stödjande ledarskap
Läs mer

Louise Bringselius

Docent i organisation och ledning och verksam som Research Fellow vid Handelshögskolan i Stockholm.