Psykologisk trygghet

269 kr

Av Louise Bringselius

269 kr

Släpps 18 september 2023

OBS! Förhandsbokning! Boken släpps under hösten 2023.

Många människor tvekar idag att berätta om sina åsikter. De är rädda att skuldbeläggas och kritiseras i ett klimat där kritisk granskning och felfinneri har blivit vardag. Både i privatlivet och i organisationerna måste utvecklingen vändas för att vi ska kunna ta vara på idéer och kompetens hos varandra. Men vägen mot psykologisk trygghet är inte alltid enkel, utan den bygger på förmåga att båda sätta gränser och riva dem.

Läs mer

Louise Bringselius

Docent i organisation och ledning vid Lunds universitet och Handelshögskolan i Stockholm. Sveriges ledande forskare inom organisatorisk tillit och psykologisk trygghet och en populär inspirationsföreläsare och författare, framröstad som årets talare inom ledarskap 2023. Kallad för ”Sveriges Amy Edmondson”.