Sakerna vi såg

199 kr

Av Hanna Bervoets

199 kr

Hur mycket våld och förtvivlan kan man bevittna innan man blir cynisk och härdad? När Kayleigh råkar ut för ekonomiska problem söker hon jobb som innehållsmoderator på en onlineplattform som hon inte får nämna vid namn. Jobbet består av att bedöma kränkande filmer och bilder – och välja vad som ska plockas bort och vad som ska vara kvar. Det är ett tufft jobb och Kayleigh och hennes kollegor tvingas se hemska saker, samtidigt som de är föremål för strikt regim på arbetsplatsen. Plattformens riktlinjer är ofta svåra och förstå och ständigt föränderliga. Men Kayleigh trivs, hon hittar både vänner och flickvän. Allt är bra, eller verkar det bara så?

Sakerna vi såg av Hanna Bervoets är en skrämmande, kraftfull och gripande berättelse om vem eller vad som bestämmer vår världsbild. Genom att undersöka den toxiska världen av innehållsmoderering tvingar romanen oss att fråga: Vad är rätt? Vad är verkligt? Vad är normalt? Och vem får bestämma?

Bervoets är en av de mest hyllade nederländska författarna i sin generation. Förstaupplagan av Sakerna vi såg har sålt i över 650 000 exemplar.

Läs mer