Skala

269 kr

Av Geoffrey West

269 kr

Fysikern Geoffrey West använde sina metoder för att besvara biologiska frågor, och förändrade vetenskapen redan när han förstod att skalenlighet kan förklara och förutse många aspekter av en levande varelses liv. När han sedan gick vidare och undersökte om även företag, organisationer och städer följde samma lagar blev resultaten ännu mer uppseendeväckande. Livets lagar tycks nämligen råda även när människor tillsammans genomdriver projekt och förändringar. Geoffrey Wests insikter har inspirerat företagsledare, entreprenörer och stadsplanerare och fått dem att tänka helt nya tankar kring hur världen fungerar.

”Det här är den sortens bok som bara kommer med några års mellanrum, och som förändrar hela samtalet…” – The Times

Geoffrey West

Geoffrey West är teoretisk fysiker, verksam vid Santa Fe institute i USA. Han har uppmärksammats för sin banbrytande forskning om hur städer växer och organiseras.