Spelet utan slut (Infinite Game)

189 kr

Av Simon Sinek

189 kr

Förmågan att bemästra spelet utan slut är helt avgörande

I alla spel med ett klart definierat slut, som fotboll eller schack, är aktörerna kända, reglerna fasta och slutmålet tydligt. Vem som är vinnare och vem som är förlorare är enkelt att avgöra.

I spel utan slut, som affärer, politik eller livet självt, kommer och går spelarna, reglerna är föränderliga och slutmålet är ständigt rörligt. Det finns inga vinnare eller förlorare i det ändlösa spelet: bara de som ligger före och de som halkar efter.

Ju mer Simon Sinek började förstå skillnaden mellan dessa system, desto mer började han se spel utan slut överallt omkring oss. Han insåg snart att många av de svårigheter som företag och organisationer genomgår helt enkelt beror på att deras ledare agerar i tron att de spelar ett spel med klart definierat slut när de i själva verket deltar i ett spel utan slut. Sådana organisationer riskerar att hamna på efterkälken vad gäller innovation, gruppmoral och till sist resultat.

Ledare som har ett ändlöst tankesätt bygger istället starka och flexibla organisationer präglade av innovationskraft. De anställda litar på varandra och sina chefer. Dessa organisationer har förmåga att frodas i en värld i ständig förändring, medan deras konkurrenter hamnar efter. Det är dessa ledare som för oss alla in i framtiden.

Simon Sineks poäng är att förmågan att bemästra spelet utan slut är helt avgörande för varje ledare som alltid strävar efter att göra sin organisation så stark som möjligt.

Simon Sinek

Simon Sinek är författare till världssuccén Start with Why utgiven av Volante med titeln Fråga först varför: hitta din mening och inspirera till handling (2018). Han är en av världens mest eftertraktade föreläsare inom ledarskap och motivation och hans TED-talk How great leaders inspire action är en av de populäraste TED-föreläsningen någonsin med över 48 miljoner visningar. I boken Spelet utan slut (2020) undersöker Simon Sinek om hur ledare behöver agera då slutmålet ständigt är rörligt.

Av samma författare