179 kr

Sprickan i skapelsen: Genredigering och människans makt över evolutionen

199 kr 179 kr

Av Jennifer Doudna och Samuel Sternberg

199 kr 179 kr

”En upptäckt med potential att rädda liv men också ödelägga dem”

Inte sedan atomkraften har en ny teknologi haft så oöverskådliga konsekvenser att upphovsmännen känt sig tvungna att varna för sin upptäckt. Det här är den fascinerande historien om gensaxen CRISPR som gör det möjligt att redigera biologisk arvsmassa, nästan lika enkelt som att klippa och klistra i en text. Tekniken kan komma att användas för att stoppa hiv, bota vissa cancersorter och förebygga genetiska sjukdomar. Men också för att tillföra nya, ärftliga egenskaper hos människan en möjlighet som leder till oerhörda etiska utmaningar.

Den världsledande forskaren Jennifer Doudna berättar i Sprickan i skapelsen tillsammans med Samuel Sternberg om en av den moderna vetenskapens största upptäckter.

Läs mer