Stockholm 2040

229 kr

Vilket Stockholm väntar?

För ett decennium sedan talade man om den täta stadens triumftåg genom världen. Den ansågs bra för såväl ekonomi som miljö. De som bodde i städerna var lyckligare, mindre ensamma och mer hälsosamma. Slutsatsen var att världen behövde mer stad.

En del av den optimismen har falnat. Med stadens triumf följde ökade kostnader för boende, kulturutövare och näringsidkare. I skuggan av framgången blev staden allt mindre tillgänglig för stora grupper i samhället. Med växande segregation hotas nu inte bara stadens roll som kreativt centrum. Även konfliktytorna ökar. Som om inte det räcker, tvingade Covid-19 ut människor på digitala handels- och mötesplatser. Pandemin kastade också grus i det globaliseringsmaskineri som länge gynnat städernas utveckling, en utmaning som förstärkts av Rysslands invasion av Ukraina.

Var befinner sig Stockholm i denna nya och, på många sätt, mindre sköna värld? Och vad väntar runt hörnet?

För att bidra till att fördjupa diskussionen om stadens framtid i allmänhet och om vår huvudstadsregion i synnerhet, bad Fastighetsägarna Stockholm ett antal experter att blicka in i framtiden och teckna varsin bild av Stockholm år 2040. Deras bidrag har samlats i denna antologi:

 

Maria Wetterstrand KLIMAT

Anna Pernestål TRANSPORT

Lars Strannegård KULTUR

Lennart Wallander & Priscilla Herlin MAT

Ann Legeby ARKITEKTUR

Jan Jörnmark CITY

Peter Stein DEMOGRAFI

Greg Clark VARUMÄRKE

Richard Florida FASTIGHETSMARKNAD

Annika Sundén ARBETSMARKNAD

Amir Rostami BROTTSLIGHET

 

Fastighetsägarna Stockholm är en medlems- och branschorganisation med syfte att stötta medlemmarna i deras verksamheter och driva branschens centrala frågor. Fastighetsägarna ska bidra till hållbara och resurseffektiva fastigheter, trygga och attraktiva platser och en socialt hållbar bostadspolitik. Tillsammans med sina 4 500 medlemmar i Stockholms och Gotlands län skapar de förutsättningar för levande städer som utvecklas hållbart, nu och i framtiden. Redaktörer för Stockholm 2040 har varit Nathalie Brard och Tomas Ernhagen.