Ta din tid

229 kr

Boken ger både bra tips och väcker större frågor om vad vi gör med vår tid. – Lisa Irenius, Svenska Dagbladet

Det är en synnerligen välskriven bok … Och den är inte bara läsbar; den är också läsvärd genom de teman som den tar upp. – Bodil Jönsson, Sydsvenskan

GÖR MINDRE MEN BÄTTRE

Hur får man tid över till det man vill göra?

Oavsett om det gäller arbetsliv, familjen eller andra intressen brukar livet ständigt ställa till problem. Men för att inte drunkna i logistik och administration finns det tekniker och strategier som hjälper för att frigöra tid och göra tillvaron luftigare och lättare.

I sin nya bok lyfter historikern David Larsson Heidenblad fram beprövade, välgrundade och etablerade metoder för den som vill göra det som känns viktigt och betydelsefullt. Med hjälp av dessa – och andra tips och råd – hjälper han läsaren att klart och tydligt se vad som faktiskt är värt någonting, och vad som kan väljas bort och tackas nej till. Resultatet är en snitslad bana till en mer rofylld tillvaro, oavsett om det gäller en rikare tillvaro med familjen eller möjligheter att leva upp till sina ambitioner.

Och han vet – för David Larsson Heidenblad använder dem själv.

Läs mer

David Larsson Heidenblad

David Larsson Heidenblad är docent i historia vid Lunds universitet och biträdande föreståndare för Centrum för kunskapshistoria. Han medverkar även regelbundet som skribent i Svenska Dagbladet och Sydsvenskan.