Tyst vår

219 kr

Av Rachel Carson

219 kr

”Den är briljant skriven: med tydlighet, kontroll och auktoritet; med säkert poetiska formuleringar som blixtbelyser passage av kyligt klarsynta framställningar en av de böcker genom tiderna som haft störst, verklig effekt” The Guardian  

”Tyst vår är ett av det allra tydligaste exemplen på vikten av att det finns människor som med kunskap, engagemang och djupt känd förståelse vittnar om de konsekvenser människans framfart har på jordens mångfald och allt det liv som omger oss.” Patrik Svensson, författare till Ålevangeliet 

”Rachel Carsons Tyst vår var väckarklockan som förlöste västvärldens miljöengagemang.” Andreas Malm, DN

”Tyst vår var larmklockan som gav genljud i hela världen startskottet för den moderna miljörörelsen” Sydsvenskan

”Få böcker har gjort så stor skillnad” Sveriges Radio  

”Världens viktigaste bok” Göran Berggren, författare och biolog  

”Rachel Carsons största arv är insikten om litteraturens meningsskapande funktion för progressiva rörelser Forskning finns det gott om idag, men för att folk ska ta till sig den, kanske det också behövs fler Rachel Carsons som sätter klimatforskningen i ett sammanhang. Någon som binder samman, en ordkonstnär som sätter ord på problemen och får oss att agera.” Joel Gordon Hultsjö, supermiljöbloggen.se 

 

Rachel Carsons epokgörande Tyst vår visar med få motsvarigheter på den enorma kraft som är inneboende i välformulerad och kunnig populärvetenskap. Böcker har genom historien inte bara burit stora idéer utan även förskjutit själva gränserna för vad vi förmått tänka och förstå. Rachel Carsons klassiker är ett strålande exempel på en sådan bok.

Storheten i det Carson gjorde med Tyst vår låg inte minst i att hon så tydligt visade på kopplingen mellan de skador vi åsamkar naturen och de plågor vi utsätter oss själva för. Trots att det gått närmare sextio år sedan boken först gavs ut är det få saker som kunde vara viktigare i en tid när effekterna av våra framfarter i naturen nu så tydligt pekar mot vår egen undergång

Tyst vår lästes inte bara av en stor publik utan påverkade direkt lagstiftning och myndigheternas agerande i sin tid. Den är urkällan för den moderna miljörörelsen. I Rachel Carsons fotspår går författare och konstnärer, opinionsmakare och aktivister som idag står på barrikaderna för att återigen väcka oss inför det vi gör med vår planet.

Rachel Carson

Rachel Carson (1907–64) var en amerikansk marinbiolog och författare. Hon skrev en rad bästsäljande och uppskattade populärvetenskapliga böcker, främst om det marina djur- och växtlivet. Med sin sista bok, Silent Spring (Tyst vår), gick hon från populär till epokgörande författare. Rachel Carson är en sann ikon för såväl miljörörelsen som den populärvetenskapliga facklitteraturen.