Vad är liv? Biologins hemligheter i fem kapitel (pocket)

89 kr

89 kr

Nobelpristagaren Paul Nurse tar sig an den största frågan och hans sätt att besvara den är mer underhållande än någonting du läst i genren. Oupphörligt fascinerande berättar han om livet utifrån fem centrala begrepp: Cellen, Genen, Evolutionen, Livet som kemi och Livet som information. Hur hänger alla levande ting samman? Och hur vi kan förändra världen med denna kunskap?

 

En forskare med mer tyngd än Paul Nurse får man leta efter. Han är också en magnifik berättare. / / Jag lärde mig enormt mycket, och jag njöt i varje ögonblick under resans gång. Philip Pullman, författare

En så gott som perfekt guide till det komplexa under som är livet. Bill Bryson, författare

Hans bok är inte bara kunnig på grund av hans långa erfarenhet, den är också klok, visionär och personlig. Jag läste den i ett svep och kände mig upprymd efteråt, som om jag hade sprungit kilometervis från författarens egen trädgård till cellens innersta, bakåt i tiden till våra avlägsna släktingar och vidare in i en hängiven, passionerad forskares laboratorium. Dava Sobel, författare

Läs mer