Vårt enda liv

199 kr

Av Martin Hägglund

199 kr

En djupt inspirerande bok om hur vi kan förändra våra liv, och som förklarar hur vår strävan efter frihet och demokrati borde leda oss vidare bortom både religion och kapitalism. Hägglund menar att vi i stället för en religiös tro på evigheten bör fördjupa en sekulär tro som är hängiven vårt ändliga liv tillsammans. Han visar hur andliga frågor om frihet inte kan skiljas från ekonomiska och materiella villkor: allting handlar om hur vi behandlar varandra i det här livet och vad vi gör med vår tid.
Vårt enda liv: Sekulär tro och andlig frihet får sin svenska språkdräkt i ett samarbete mellan York-baserade översättaren Andreas Vesterlund och Martin Hägglund.

Läs mer