Vitt skilda

199 kr

Av Mina Dennert

199 kr

När Mina blir kallad för rasist första gången håller hon på att sätta i halsen. Hon, som blivit utsatt för rasism i hela sitt liv? Hon, som är en övertygad antirasist?

Vi lever i en värld som har en lång historia av att dela in människor i olika grupper. Bland dessa grupper finns en hierarki där vissa är överlägsna andra. Från det att vi är väldigt små lär vi oss att vitt är bättre än svart och brunt. Det visste Mina Dennert redan innan hon började skolan. Det lär sig alla barn så fort de hör talas om ordet rasism för första gången.

I Sverige delar vi även slarvigt upp oss medborgare i två grupper: svenskar och invandrare. Men vi delar också in oss själva i två kategorier: rasister och antirasister. Rasisterna är onda, illvilliga och tänker rasistiska tankar. Antirasisterna är goda, välvilliga och sysslar inte alls med rasism. Men hur ser det ut egentligen? Kan vi syssla med rasism utan att vara rasister? Mina Dennert skriver om det vi inte ens vill erkänna för oss själva.

Det är nämligen inte alls bara de som är rasister som håller på med rasism. Istället håller vi alla på med rasism. Väldigt ofta utan att ens veta att det är rasism vi sysslar med. Blinda fläckar, bias, fördomar och omedvetna preferenser hindrar oss från att skapa det samhälle vi drömmer om, det vi tror att vi aktivt bidrar till.

Mina Dennert visar oss de konsekvenser våra omedvetna beteenden har och världen vi istället kan få när vi anstränger oss för att göra skillnad. Den här boken ställer sig inte på någon sida av en redan polariserad debatt, den riktar sig direkt till dig: Sysslar du omedvetet med rasism? Vill du sluta med det? 

***

I Vitt skilda lotsar Mina Dennert läsaren med ett lättsamt pedagogiskt driv fram till ett helt nytt sätt att se på rasism och skillnaden mellan att ”vara” och att ”göra”. Boken lämnar läsaren yrvaken, hoppfull och förhoppningsvis med en känsla av jävlar anamma. Det här är boken för läsaren som vill utmanas och vara med om att skapa ett öppnare, rikare och mycket roligare Sverige.

Foto: Catharina Fyrberg