Andreas Ekström

Andreas Ekström är journalist, författare och föreläsare med bas i Malmö-Lund. Årets talare 2019, anlitad i mer än trettio länder. Författare till nio böcker, bland annat den för digitaliseringslitteraturen epokgörande Google-koden.

Läs mer

Böcker av Andreas Ekström