Anne Sverdrup-Thygeson

Foto: Håkon Sparre

Anne Sverdrup-Thygeson är professor vid Norges miljö- och biovetenskapliga universitet NMBU. Hon har doktorsgrad i bevarandebiologi och undervisar i naturförvaltning och skogsmångfald. Anne har vigt sitt liv åt att förstå de allra minsta bland oss – insekterna. Boken Insekternas planet (2019) blev omedelbart en internationell succé och hennes populärvetenskapliga genombrott. Hennes Sommar i P1 (juli 2019) hyllades samstämmigt av lyssnare och press. Samma år nominerade WWF Anne till Årets Miljöhjälte – kategori Biologisk mångfald och Skavlan hade henne som gäst. Anne Sverdrup-Thygesons berättelser om insekter, varför de är så underliga och roliga och varför vi behöver dem så mycket är djupt fascinerande.
Läs mer

Foto: Håkon Sparre

Böcker av Anne Sverdrup-Thygeson