Daniel Goleman

Daniel Goleman är psykolog, vetenskapsjournalist och föreläsare. Han har skrivit för The New York Times i många år, och hans bok Emotional Intelligence (1995) har översatts till 40 språk och sålt över 5 miljoner exemplar världen över. Goleman finns med på The Financial Times, Wall Street Journal och Accenture Insititute for Strategic Change listor över världens mest inflytelserika tänkare. Goleman har publicerat flera böcker om emotionell intelligens, ledarskap och management – alla ansedda och uppskattade. Hans senaste idéer inkluderar även ekologisk intelligens som går ut på att företag kan öka sin transparens genom att ge konsumenter tillgång till information om hur det vi köper påverkar vår hälsa, miljö och sociala samvete, och på så sätt stegvis och hållbart förbättra produktens produktion. Goleman är medgrundare av organisationen Academic, Social, and Emotional Learning som arbetar för att skapa center som lär ut emotionell intelligens i skolor över hela världen, och är med i styrelsen för Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations vid Rutgers University. Han är även utnämnd till ledamot vid the American Association for the Advancement of Science som tack för sitt arbete att informera allmänheten om vetenskapens utveckling. Goleman har organiserat en serie intensiva samtal mellan Dalai Lama och olika vetenskapsmän, vilka i sin tur har resulterat i ett antal böcker.
Läs mer

Böcker av Daniel Goleman