Daniel Kahneman

Daniel Kahneman (1934-2024), av många ansedd som världens mest inflytelserika psykolog. Under en lång och enastående karriär som forskare kartlade Kahneman de irrationella sätt på vilka vi människor fattar beslut. 2002 tilldelades Kahneman ekonomipriset till Alfred Nobels minne för sin banbrytande forskning inom området beteendeekonomi – trots att han aldrig läst en enda kurs i ekonomi. Så allmängiltig är Kahnemans kunskapsområde, oavsett vilket yrke eller vilken utgångspunkt man väljer så finns något i Kahnemans forskning som gäller för oss alla. Kahneman är idag professor emeritus of psychology and public affairs vid Princeton University.
Läs mer

Böcker av Daniel Kahneman