David Calås

David Calås är doktorand i entreprenörskap vid Linnéuniversitetet. I sin forskning tar han utgångspunkt i den ökade närvaron av privata satsningar inom konst och kultur.

Läs mer

Böcker av David Calås