Mattias Beijmo

Mattias Beijmo är författare och föreläsare med över 20 års praktisk erfarenhet av att arbeta i skärningspunkten data, digitalisering, demokrati och samhälle på högsta strategiska nivå, både i Sverige och utomlands. Han har en examen i Internationella Relationer från Freie Universität i Berlin och har jobbat med digital transformation för såväl näringsliv som myndigheter.
Läs mer

Böcker av Mattias Beijmo