Olivier Sibony

Olivier Sibony är professor vid handelshögskolan HEC i Paris där han undervisar i strategi, beslutsfattande och problemlösning. Hans forskning har varit inriktad på beslutsfattande och metoder för att reducera påverkan från beteendegrundad bias. Han hade i tjugofem år ledande befattningar vid konsultföretaget McKinsey i såväl Paris som New York. Han har även skrivit ett flertal uppmärksammade böcker för den bredare publiken.

Läs mer

Böcker av Olivier Sibony