Per Mosseby

Foto: Peter Cederling

Per Mosseby är digitaliseringsexpert och författare till boken Alltid Relevant: nycklarna till framgångsrikt ledarskap i en snabbrörlig värld (2020). Han har en bakgrund som internetentreprenör, kommun- och landstingspolitiker, direktör för digitaliseringen på Sveriges kommuner och regioner (SKR) och brinner för att utveckla det offentliga samhället med hjälp av ny teknik. Per Mosseby har varit ledamot av regeringens digitaliseringsråd under fyra olika statsråd, studerat datateknik på KTH och arbetar nu som rådgivare åt ett antal olika företag. Han sitter i flera styrelser och är bland annat styrelseordförande för doktor.se.
Läs mer

Foto: Peter Cederling

Böcker av Per Mosseby