Simon Elvnäs

Foto: Sofia Runarsdotter

Simon Elvnäs är leg. arbetsterapeut, magister i ergonomi och doktorand vid KTH.

Sedan 2010 driver han ett uppmärksammat forskningsprojekt som studerar det faktiska beteendet hos ledare och chefer. Forskningen drivs av ett engagemang att finna vägar för hållbar och evidensbaserad beteendeutveckling i verksamheter och organisationer. Med en unik och interaktiv forskningsmetodik har Simon Elvnäs studerat ledares agerande i många olika typer av verksamheter. Ny och viktig kunskap har utvecklats som kan öka effekten av ledarskapet i linje med verksamhetens mål.

Läs mer

Foto: Sofia Runarsdotter

Böcker av Simon Elvnäs