Stig Bengmark

Foto: Niklas Nyman

Stig Bengmark är läkare och professor emeritus. Han var professor i kirurgi 1970-1994 och var chef för Kirurgiska kliniken vid Lunds universitetssjukhus 1970–1991. Sedan 1999 är han gästprofessor vid universitetet i London. Han har länge intresserat sig för inflammationens roll vid kroniska sjukdomar, och ligger bakom forskning som stått till grund för både livsmedelsprodukter och kosttillskott som idag tillhör många människors vardag.

Redan som leverkirurg på femtiotalet såg jag med egna ögon hur motståndskraft mot infektioner och kroniska inflammationer kraftigt kunde förbättra människors möjlighet att bli friska. Mina insikter fick glädjande nog betydelse, inte minst för återhållsamheten med antibiotika i samband med operationer.

Inspirerad av detta gav jag mig senare i livet som professor emeritus helhjärtat i kast med sambandet mellan dålig tarmflora och vällevnadssjukdomar som cancer, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och Alzheimer. Jag tog initiativet till utvecklandet av probiotika som viktigt inslag i människors kost.

Idag har jag vid nittio års ålder förmånen att vara fortsatt aktiv i den internationella vetenskapliga diskussionen om kost och hälsa.

Den bok du snart håller i din hand är en sammanfattning både av mitt livsverk och min övertygelse om kost som väg till hälsa.

Läs mer

Foto: Niklas Nyman

Böcker av Stig Bengmark