Bubbelhoppa

229 kr

Av Emma Stenström

229 kr

VILL DU:

  • Vidga dina perspektiv och tänka nytt?
  • Föra konstruktiva samtal med oliktänkande?
  • Hantera komplexitet och mångfald?
  • Samarbeta bättre med andra?

Bubbelhoppa är en metod som forskaren Emma Stenström har utvecklat efter att ha prövat den på ett par tusen personer – från studenter till chefer.

Boken ger dig verktygen för att få syn på dina bubblor. Men visar också hur du tränar förmågor som att lyssna, fråga, hantera konflikter och bygga tillit. För att kunna genomföra ”hoppen” på bästa sätt.

Resultatet blir ökad förståelse för dig själv och andra. Ett mer nyfiket sätt att leva. Och ett samhälle som arbetar tillsammans.

Emma Stenström är docent vid Handelshögskolan i Stockholm och välkänd krönikör och föreläsare.
Läs en mini-intervju med henne här.
Läs ett utdrag ur boken här.

Läs mer

Emma Stenström

Emma Stenström är docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, krönikör i Dagens Industri och populär föreläsare. Hon är initiativtagare till det tvärdisciplinära programmet Global Challenges på Handelshögskolan som nu alla studenter läser för att omsätta hållbart tänkande och metoder i alla andra kurser.