Emma Stenström

Emma Stenström är docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, krönikör i Dagens Industri och populär föreläsare. Hon är initiativtagare till det tvärdisciplinära programmet Global Challenges på Handelshögskolan som nu alla studenter läser för att omsätta hållbart tänkande och metoder i alla andra kurser.

Emma Stenström utforskar och praktiserar mänsklig utveckling för hållbarhet, har ett stort engagemang i de kreativa näringarna. Hon gör framgångsrikt kopplingen mellan mänsklig utveckling och hållbarhet till en metod för innovation och utveckling.

2014 var hon tillsammans med Lars Strannegård redaktör för antologin Kreativt kapital. Emma har varit och är aktiv i ett flertal styrelser, bland annat Statens Kulturråd, och är idag aktiv t.ex. i styrelsen för Stiftelsen Dansens hus.

Läs mer

Böcker av Emma Stenström