Frågvisare

199 kr

Som man frågar får man svar.

Den här boken handlar om den mänskliga nyfikenheten, hur den uppkommit, vad som skiljer oss från djuren.

Frågor ramar in våra liv. Det är med frågor vi orienterar oss i världen. De utgör vårt viktigaste verktyg, förmågan som fört mänskligheten framåt.

Men bättre frågor kommer också att hjälpa oss att skaffa oss en bättre bild av världen. Den här boken ger förslag på hur.

Nicklas Berild Lundblad har utöver ledande roller på Google och andra techbolag, länge skrivit och forskat om gränslandet mellan teknik, samhälle och filosofi.  Fredrik Stjernberg är professor i filosofi vid Linköpings universitet.

Ur boken:

Vi människor är ett nyfiket släkte, och denna nyfikenhet fick oss att lämna Afrika en gång för länge sedan, ge oss ut på haven, utforska världen och försöka få ihop en fungerande bild av världen. Nu finns människor överallt. Vi vet saker om de mest avlägsna delarna av universum, vi har en god bild av vad som hände innan det fanns människor, till och med av hur universum såg ut innan jorden bildades. Utan vår nyfikenhet hade våra förfäder inte gjort denna resa. De skulle ha stannat kvar i Afrika, de hade varit en annan sorts varelser, och allt hade varit väldigt annorlunda. Den mänskliga nyfikenheten är som ett extra organ. Det kompletterar våra vanliga sinnesorgan. Med ögonen utforskar vi den synliga delen av omgivningen. Näsan ger oss vägledning om vilka flyktiga ämnen som finns i närheten, och hörseln informerar oss om ljud. Vi känner på saker och ting för att lista ut vad de är gjorda av, hur mycket tryck de står emot, vad de väger, och så vidare. 

Exempel på kapitel:

Ett extra organ

Vem ställde den första frågan?

Frågan som hantverk

Frågor och makt

Frågan i litteraturen

Varför är det mörkt på natten?

Det vetenskapliga frågandet

Hur många änglar får plats på ett nålshuvud?

Filosofiska frågor

Läs mer

Foto: Peter Cederling

Fredrik Stjernberg

Fredrik Stjernberg är professor i teoretisk filosofi vid Linköpings universitet. Han forskar i språkfilosofi och medvetandefilosofi, och undervisar också i evolutionär kognition där man försöker lista ut hur och varför vi har utvecklat de kognitiva förmågor vi har – hur gick det till när vi människor kom att bli kognitiva agenter?

Foto: Peter Cederling

Nicklas Berild Lundblad

Nicklas Berild Lundblad är författare till boken Frågvisare (2021), som liksom hans arbete i stort rör sig i gränslandet mellan framtid, teknik och samhälle.