Nicklas Berild Lundblad

Foto: Peter Cederling

Nicklas Berild Lundblad är författare till boken Frågvisare (2021), som liksom hans arbete i stort rör sig i gränslandet mellan framtid, teknik och samhälle.

Nicklas är global chef för techpolicy-teamet på Stripe och skriver regelbundet i Svenska Dagbladet (mest understreckare) och Axess. Nicklas var tidigare samhällsplaneringschef på Google Inc. där han byggde upp den samhällspolitiska verksamheten i Norden (2007-2009), byggde det globala samhällsanalysteamet vid huvudkvarteret i Kalifornien (2010-2013) och ledde allt samhällspolitiskt arbete i Europa, Ryssland, Afrika, Mellanöstern och Turkiet (2013-2019).

Nicklas är filosofie doktor i informatik, har en jur. kand med en specialisering på IT-rätt och en fil. kand i teoretisk filosofi. Han är Eisenhowerfellow (2006) och medlem av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin sedan 2010. 2012 utsågs han till en av Googles bästa chefer globalt och erhöll då Great Manager Award.

Nicklas Berild Lundblad har skrivit flera böcker om teknik och samhälle. Redan 2001 kom Teknotopier om integritet och yttrandefrihet. Den följdes upp av Det låsta nätet (2003) om kryptering på internet, Det säkra företaget (2005) om informationssäkerhet och Om maskiner kunde tänka (2014) om artificiell intelligens.

Läs mer

Foto: Peter Cederling

Böcker av Nicklas Berild Lundblad