Good to Great – när vinst inte är målet : varför företagstänkande inte är lösningen : en monografi som kompletterar Good to great

129 kr

Av Jim Collins

129 kr

Good to Great är en av 2000-talets i särklass mest uppmärksammade böcker om ledarskap och företagande. Collins har fått stark respons från företagsvärlden men även från chefer och ledare i rader av ideella och offentliga organisationer, det han kallar the social sectors, som på svenska kan kallas den ickekommersiella sektorn eller nonprofitsektorn. Dessa chefer berättar att de haft stor nytta av idéerna i Good to Great – men också har många frågor om hur bokens principer kan tillämpas i verksamheter där det inte är vinst som är målet. Den här skriften är Collins försök att besvara de frågorna.
Huvudtesen i Good to Great i nonprofitsektorn är avväpnande och självklar. Det sägs ofta att organisationer inom offentlig verksamhet, ideella organisationer, skola, utbildning etc behöver lära sig mer av företag; att de bör bli mer företagsliknande. Collins håller inte med. De allra flesta företag, säger han, är inte värda att efterlikna. Varför skulle man då importera företagssektorns rutiner, förhållningssätt och språkbruk till nonprofitsektorn? Den viktiga skiljelinjen går inte mellan företag å ena sidan och organisationer i nonprofit sektorn å den andra; den går mellan de organisationer som är mediokra, bara ’bra’ och de som präglas av excellens. Det behövs ett språk som kan beskriva det enastående och unika och insikter om hur organisationer (både företag och andra) kan ta sig från det alldagliga till det extraordinära, från good to great. Collins erbjuder i denna korta skrift – som är avsedd som komplettering till den mer utförliga boken – ett sådant språk utvecklat med utgångspunkt i nonprofitsektorns särskilda villkor. Den vänder sig till alla som vill utveckla organisationer utan vinstmål – ideella organisationer, kyrkor och religiösa samfund, utbildning, sjukvård, välgörenhet, offentlig verksamhet.

Jim Collins

Jim Collins är kanske världens mest sålda management-författare och även en omåttligt populär föredragshållare.

Hans första stora bok var Built to last som handlar om de bolag som vi alltid beundrat och hur de lyckades stå pall även när det blåste. I Good to great presenterade Collins resultaten av ett femårigt forskningsprojekt. Han har identifierat samtliga börsnoterade amerikanska företag som uppfyllt två kriterier. Det första är att de under minst femton år varit ganska ”vanliga” företag med börskurser som skvalpat runt index. Men sedan har något hänt. Efter en brytpunkt har de under minst femton år i rad haft en kursutveckling som varit minst tre gånger bättre än index. Collins fann elva företag som uppfyllde dessa kriterier.

Vad är det som skiljer dessa företag från andra? Hur tar man språnget från Good to great? Det är den frågan Collins försöker besvara.

Tio år efter att han skrev Good to great ställer Jim Collins frågan: ”Varför blomstrar några bolag under förhållanden präglade av osäkerhet, ja till och med kaos, när andra inte gör det?” I Great by choice, lägger Collins och hans kollega Morten T. Hansen fast principerna för att bygga verkligt enastående bolag i tider som är oförutsägbara, tumultartade och snabbrörliga.

Collins lever och verkar i Colorado, där han driver sitt egna forskningslabb.

Av samma författare