Good to great : svänghjulseffekten

89 kr

Av Jim Collins

89 kr

Svänghjulseffekten är en monografi som kompletterar den uppskattade och globalt hyllade bästsäljaren Good to great. Här ligger fokus på att praktiskt använda och implementera Jim Collins svänghjulskoncept – en av hans mest inflytelserika idéer, som framgångsrikt har använts inom en rad företag, industrier och samhällsområden, liksom i många start-up-företag.

Nyckeln till framgång för ett företag ligger inte i en specifik innovation eller affärsplan. Det ligger i svänghjulseffekten – där företaget sakta får upp momentum och till sist når ett genombrott. Med utgångspunkt i svänghjulsteorin som han presenterade i sin klassiker Good to great, förklarar Jim Collins hur man skapar sitt eget svänghjul, hur man får fart på det och hur man bibehåller sin svänghjulseffekt i tider av turbulens när marknader förändras.

Med utgångspunkt i forskningen från sitt Good to great-arbete och ett antal fallstudier från företag som Amazon och investmentbolaget Vanguard – otroliga framgångar som alla har uppnått en remarkabel svänghjulseffekt – visar Collins att riktigt lyckade företag kan rubba omvärldens cirklar och uppnå exempellösa framgångar genom att bemästra svänghjulseffekten.

Jim Collins

Jim Collins är kanske världens mest sålda management-författare och även en omåttligt populär föredragshållare.

Hans första stora bok var Built to last som handlar om de bolag som vi alltid beundrat och hur de lyckades stå pall även när det blåste. I Good to great presenterade Collins resultaten av ett femårigt forskningsprojekt. Han har identifierat samtliga börsnoterade amerikanska företag som uppfyllt två kriterier. Det första är att de under minst femton år varit ganska ”vanliga” företag med börskurser som skvalpat runt index. Men sedan har något hänt. Efter en brytpunkt har de under minst femton år i rad haft en kursutveckling som varit minst tre gånger bättre än index. Collins fann elva företag som uppfyllde dessa kriterier.

Vad är det som skiljer dessa företag från andra? Hur tar man språnget från Good to great? Det är den frågan Collins försöker besvara.

Tio år efter att han skrev Good to great ställer Jim Collins frågan: ”Varför blomstrar några bolag under förhållanden präglade av osäkerhet, ja till och med kaos, när andra inte gör det?” I Great by choice, lägger Collins och hans kollega Morten T. Hansen fast principerna för att bygga verkligt enastående bolag i tider som är oförutsägbara, tumultartade och snabbrörliga.

Collins lever och verkar i Colorado, där han driver sitt egna forskningslabb.

Av samma författare