Horisonten finns alltid kvar – Om det bortglömda omdömet

189 kr

Av Jonna Bornemark

189 kr

”När filosofin blir nödvändig, då är det ett kristillstånd i samhället. Det slår aldrig fel. Filosofi handlar om att identifiera gränser och peka på dem och möjliga färdriktningar när ett samhälle befinner sig i någon orts kollektiv samhällelig och kulturell kris.”

Efter den enorma framgången med Det omätbaras renässans kommer här en kort bok som både knyter an till den förra, men som också pekar framåt. I sin nya bok går professor Jonna Bornemark till den filosofiska botten med vad vi menar när vi talar om omdöme och tillit och hur vi ska lära oss att odla och kultivera dem. Det hanterar bland annat om det hon tog upp i sitt uppmärksammade tal vid riksmötets öppnande ifjol.

Den nya boken blir betydligt mindre akademisk i sitt tilltal utan kommer snarare att fånga den ton som gjort Jonna Bornemark så populär som föreläsare. Och om det med förra boken kom nyord som ”förpappring” så kommer vi efter den här med all säkerhet bland annat prata om ”igelkottar”.

Läs mer

Jonna Bornemark

Jonna Bornemark är professor i filosofi vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola. Hennes senaste bok är den bästsäljande och mycket uppmärksammade Det omätbaras renässans – en uppgörelse med pedanternas världsherravälde.

Hon disputerade 2010 med avhandlingen Kunskapens gräns, gränsens vetande: en fenomenologisk undersökning av transcendens och kroppslighet. För Volante har hon tidigare skrivit boken Kroppslighetens mystik om den kvinnliga 1200-talsmystikern Mechthild von Magdeburg och hennes mycket sinnliga relation till Gud.

Jonna Bornemark medverkar regelbundet i Sveriges radios Filosofiska rummet och i Dagens Nyheter.

Den 3 augusti 2017 var Jonna Bornemark värd för Sommar i P1. Läs gärna relaterade inlägg till programmet: Att vara subjekt i vår tid. samt referenser till programmet.

Jonna är för närvarande aktiv inom flera forskningsprojekt inom praktisk kunskap, fenomenologi och religionsfilosofi. Dessa projekt diskuterar bland annat mätbarhetens gränser, omdömets möjligheter, subjektivitet och bildningsbegreppet. Men också relationen mellan människa och djur, graviditet och kroppslighet.

I september 2019 höll Jonna ett tal inför riksmötets öppnande.

Av samma författare